fb

HODINOVÉ VSTUPNÉ

Ukázka výpočtu při 69,-/hod:
1.ČAS 45 min: Cena: 69,-Kč (min.vstupné) ***
2. ČAS 95 min: 95-10(šatna)=85 min ---:
69,-(1.hodina)+ 25 min *69/60= 59+29= 88,- Kč