Aktuální obsazenost hracího centra 0%
0%
fb

Provozní řád

Herna je určena pro děti ve věku 2 -12 let

Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za něj plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.

Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v kavárně s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými pořadavky a alergiemi.

Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána.

Celý areál je nekuřácký, platí zákaz vstupu zvířat.

Vstup do herny je zpoplatněn (viz. ceník), pro doprovod je zdarma.

Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Smajlíkov.

Prostor herny je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem.

Atrakce je certifikována jako bezpečná v souladu s českými předpisy a s předpisy evropské unie týkajícími se "atrakcí a vybavení hřišť (Norma ČSN - EN - 1176 a ČSN - EN - 1177).

Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.

Dbejte pokynů personálu.

Doporučujeme, aby děti měly obleření s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.

Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky, mobilní telefony nebo jiné ostré předměty.

Návštěvník ručí při použití zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.

Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách.

Rodiče/doprovod mohou vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.

Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.

Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.

Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky. V tomto případě počítejte s čekací dobou.

Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.

Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.


PROVOZNÍ ŘÁD 5D CINEMA

V NAŠEM 5D KINĚ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OMEZENÍ

Věkové omezení: Vstup do 5 let pouze v doprovodu rodičů nebo zodpovědné osoby.

Při přerušení produkce na přání zákazníka vstupné nevracíme.

Váhový limit: Z bezpečnostních důvodů je zakázáno navštěvovat kino s váhou vyšší než 120kg.

Zákaz konzumace jídla a pití v prostorech 5D kina. 

Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a omamných látek.

Zákaz vstupu těhotným ženám, lidem se srdečními chorobami, problémy s tlakem, pohybovým aparátem a lidem po operacích, epileptikům.

Nahraný materiál pořízený během produkce, slouží pouze k interním účelům 5D kina.

Doporučujeme odložit si věci u obsluhy 5D kina.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů a doporučení neneseme žádnou odpovědnost za škody na majetku a zdraví diváka.